Mössebergsgården


Meny

Gudstjänst

Vi samlas till gudstjänst varje söndag klockan 10.00.
Gudstjänsten samlar varje söndag många besökare och är öppen för alla. Den är också församlingens centrum, en mötesplats och en kraftkälla. Bön, lovsång, predikan, bibelläsning och ibland nattvard är något av det som ingår i gudstjänsten. Efter gudstjänsten brukar gemenskapen fortsätta vid kyrkkaffet.

Publik_0359_1.jpg