Mössebergsgården


Meny

Närvaro

Närvaro - ett vackert ord. Att vara nära. Visst har vi svårt med närvaron. Det är ju så mycket som pockar på vår uppmärksamhet hela tiden. Kanske du har hört uppmaningen ”försök vara lite närvarande”.

Hur gör vi då när vi ska vara närvarande? Börje Ring sjunger i en av sina sånger om en man som besöker sin gamle far. Mötet blir inte så bra. Sonen är inte närvarande. Fadern påtalar vikten av att göra en sak i taget.

Han säger ”när jag äter – äter jag, när jag vilar – vilar jag, när jag tänker – tänker jag.” Pappa fortsätter med att säga att sonen verkar blanda ihop allt han gör. Det blir bara halvhjärtat av allt – inte helhjärtat. Att göra en sak i taget gör oss mer närvarande.

En annan sak är att stänga av det som stör. På en öppen förskola i Stockholm infördes ett förbud mot mobiltelefoner hos föräldrarna. Det ansågs farligt att far och mor var ute på Facebook istället för lyfta ner sin flicka från hatthyllan, där hon hamnat under lekens gång.

Det infinner sig en förståelse för förskolans ledning. Dessutom lär det ju vara farligt med strålningen från mobiltelefoner, inte minst för små barn. Som sagt, att stänga av saker ökar närvaron i livet.

I varje sant möte finns en närvaro. En närvaro som inte tittar på klockan utan in i dina ögon. En närvaro som kommer att förändra våra liv. Vi kan vara varandras närvaro – vi kan vila i den närvaron som finns hos Jesus Kristus.

Gud, du som är, lär oss av din närvaro.

Anders Sunnergren