Mössebergsgården


Meny

Med kärlekens ögon

Annika Wickman

Annika Wickman

Vem är Annika Wickman?
Jag är född i Göteborg och uppvuxen i Mölnlycke med mamma och pappa. Jag hade en ljus barndom där jag fick vara väldigt älskad, vilket har präglat mig. Mitt andliga hem har jag haft i S:t Matteus Metodistförsamling på Hisingen, ända tills jag kom hit till Falköping.

Hur kom det sig att du valde att utbilda dig till ögonläkare?
Jag var fortfarande barn när jag bestämde mig för att försöka bli läkare. Jag ville arbeta handgripligen med människor!
I min yrkesvardag är mötet med människan, patienten, det centrala. Att få lyssna till en berättelse om någons problem, att få undersöka, ställa diagnos och att försöka hjälpa till med det som går, det är fantastiskt, en ynnest att få ha det som yrke.

Hur ser du på livet?
Inför livet känner jag många gånger en stor tacksamhet – att jag får vara en del av Skapelsen, liksom vi alla är! Och att det finns en sådan djup mening med varje människas liv här på jorden. En tacksamhet över de relationer jag får ha med andra, över att få ge och ta emot.

Alldeles för tidigt i livet förlorade jag min mamma i plötslig oväntad sjukdom. Det, och flera andra förluster under ett och samma år, har också präglat mig. När sorgen kommer in i livet, kanske det aldrig mer blir det samma. Men jag tror också att jag blivit mycket mer tacksam över det jag har. Några år därefter träffade jag min blivande man, det var så jag hamnade i Falköping. Jag är väldigt glad över att jag fick min familj och över våra härliga fina söner.

Vad betyder tron för dig?
Min tro på Gud är liksom inflätad i hela min tillvaro och i min vardag. Varje dag kan jag relatera till den. Varje dag finns Han där att be till. Ibland glömmer jag bort det – men grundtilliten finns alltid där – att jag är buren av Hans hand. När jag vågar lita på det, så finns det både en mening och en trygghet i livet. Oavsett vad som händer är jag älskad av Gud.

Har du något råd som du vill dela med dig av?
Något råd vet jag inte om jag har, men en bön: Att vi mer och mer ska se på varandra så som Jesus ser på oss – med kärlekens ögon.