Mössebergsgården


Meny

Trygghet

I samband med årsskiftet så hörde jag både genom TV- och radioprogram journalister och andra ge uttryck för den osäkerhet många nu upplever inför framtiden. Inte minst det politiska läget gör att många står undrande inför vad som skall hända detta år. Flera som jag lyssnade till menade att osäkerheten aldrig varit större. Och man insåg ju att denna osäkerhet framkallar oro hos många.

Nu, som alltid, vill den kristna tron hjälpa oss. Under många år har ett bibelord kommit för mig i samband med nyår. Det är orden i den 46:e psalmen i Psaltaren: ”Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. Därför räds vi inte om än jorden skälver… Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg”.

Jag har även vid detta årsskifte läst de orden och upplevt en djup trygghet. En trygghet som grundar sig i tron på att Gud också har framtiden i sin hand. Och att jag får lämna mitt liv i hans händer.

Att jag varje morgon får knäppa mina händer och be om Guds hjälp och ledning under dagen och när kvällen kommer får tacka för dagen som gått – det ger mitt liv trygghet.

När vi firade jul så såg vi att de gamla profetiorna från Gamla Testamentet gick i uppfyllelse när Jesus föddes. När vi ser detta hur profetior går i uppfyllelse så ser vi att Gud har en räddningsplan för oss människor. En plan som vi nu kan se i Nya Testamentets profetior om framtiden och som visar på att det är en framtid som ligger i Guds händer.

Härmed vill jag inbjuda dig att tillsammans med oss här på Mössebergsgården, i gudstjänster och andra samlingar, mer lära känna Gud och hans planer för framtiden.

”Detta är det eviga livet att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.” Joh. 17:3.

Bernt Olof Jonasson – pastor Equmeniakyrkan