Mössebergsgården


Meny

UTSIKTEN

Förskolan Utsikten är en uteförskola som har en kristen profil med naturen till lärmiljö för barn från 1 år till barnen börjar förskoleklass och fritids. Vi finns i bottenvåningen på Mössebergsgården, som finns vid Mössebergs naturreservat med utsikt över staden. Vi finns i reservatets park och skogsmiljö med djurparken i närområdet. Våra barn är indelade i tre grupper Smultrongruppen för våra yngsta förskolebarn, Lingongruppen för förskolebarn i mellanåldern och Blåbärsgruppen för de äldsta förskolebarnen. Vi har plats för ca 35 barn och våra öppettider är vardagar mellan kl 6 – 18.

Naturen är en rik kunskapskälla för förskolebarnens undervisning, den ger upplevelser för alla sinnen. Med utomhuspedagogik som metod ger vi barnen möjligheter till lärande genom lek, rörelse, utforskande och spännande upplevelser när vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö 2018. Vi arbetar med hållbarhet på flera sätt utifrån läroplanens olika mål. Det visar sig i vår likabehandlingsplan som handlar om att vi ska respektera oss själva och andra. Vi vill lära barnen att det är lika viktigt att respektera naturen och djuren som våra och andras saker. Vi har Hitta-vilse utbildning för alla våra blåbärsbarn varje höst. Under sommarhalvåret har vi som mål att laga vår egen lunch eller mellanmål utomhus en dag i veckan.

På Förskolan Utsikten genomsyras hela verksamheten av vår kristna profil. Vi vill förmedla glädje och trygghet till varje barn genom att visa barnen att de är unika och värdefulla. Den kristna profilen visar sig i vårt bemötande, i det naturliga samspelet, samlingar samt i firandet av våra kristna högtider. I god samverkan med er föräldrar vill vi vara en del i början på barnens livslånga lärande.

Vi har en egen kö och vår förskolavgift är samma som kommunen, dvs maxtaxa. Förskolan är en fristående förskola som drivs av Equmeniakyrkan Falköping. Vi har en egen föräldraförening och samarbetar med de andra fristående förskolorna i kommunen.

Kontaktinfo
Förskolan Utsikten Mössebergsgården
Scheelegatan 44
52130 Falköping

Rektor Bitte Svensson

Mail
utsikten@mossebergsgarden.se
blabar@mossebergsgarden.se
lingon@mossebergsgarden.se
smultron@mossebergsgarden.se

Telefon
Rektor 0709 373202
Blåbär 0709 190144
Lingon 0709 190145
Smultron 0709 190146

Webbplats: http://www.mossebergsgarden.se