Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 24 mars 2019

Guds mäktiga verk

Medverkande i gudstjänsten

Jungfru Marie bebådelsedag, där texterna genomsyrades av ängelns budskap till Maria, att hon skulle föda Guds son.
Per Dalström utgick i sin predikan från Luk.1:26-38, där det tydligt framkommer att inget är omöjligt för Gud. Frågan som vi kan ställa oss själva är, vad är min omöjlighet i livet?
Monica Oskarsson sjöng några solosånger, till Harriet Nilssons pianoackompanjemang. Annika Wickman spelade till de gemensamma sångerna, Annica Carp läste en bibeltext och Ingela Andersson var gudstjänstledare.