Mössebergsgården


Meny

Svenska Missionskyrkan

SMK_liggande_4f_ny_200.jpg

Vår församling har sina rötter i 1800-talets väckelserörelse och kom att tillhöra Svenska Missionsförbundet, numera Equmeniakyrkan.

År 2012 var ett historiskt år för vår kyrka och för hela kristenheten i Sverige. Svenska Missionskyrkans drygt 750 församlingar gick då samman med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Vi är glada och stolta över att så konkret kunna visa att det är samma Gud vi tror på. Vi värdesätter nära relationer till övriga kyrkor i vår stad och är glada över den historiska utveckling som, förutom bildandet av den nya kyrkan, även exempelvis resulterat i viktiga samarbetsavtal med Svenska kyrkan.

Svenska Missionskyrkan har alltid haft som sin viktigaste uppgift att sprida det glada, befriande budskapet om Guds kärlek genom Jesus Kristus. I församlingarna har alltid funnits utrymme att tolka den tron, utifrån en gemensam grund i bibeln och främst bekännelsen av Jesus som Herre. I den andan lever vi vidare, och vill vara en aktiv del i ett samhälle och en värld fylld av människor med olika tro och livssyn.