Mössebergsgården


Meny

Ombyggnaden 2012-2013

Exterior_jpg.jpg

Mössebergsgården är en mötesplats för alla åldrar därför vill vi kunna erbjuda bättre och större lokaliteter. I höst bygger vi ut gården med ca 350 kvadratmeter och i nedanstående ritning ser du förändringarna på entréplanet. Klicka på ritningen om du vill se den i större skala.

Ritning entréplan

A_linje_rod_lang_400.jpg

Ekonomi

Bygget är budgeterat till 11,5 miljoner och församlingen har beslutat att samla in 3 miljoner under 1½ år. Läs mer om vår insamling >

A_linje_rod_lang_400.jpg

Nu är vi på gång!

Vår efterlängtade ut- och ombyggnad är nu äntligen igång. Vi har med frivilliga krafter påbörjat ombyggnaden av förskoleavdelningen Lingon & Blåbär. Där det gamla kylrummet fanns, är det på väg att bli toaletter, personaldusch och förråd. Iordningställandet av skyddsrummet för att fungera som förråd, arkiv, innebandyrum mm har också kommit långt.

Markentreprenören är på plats på baksidan och bereder marken för utbyggnaden där. När de är klara på baksidan förflyttar de sig till området för utbyggnad av kyrksalen. Gjutning av dessa båda plattor kommer att ske så fort som möjligt för att hinna före vintern. Byggnationen kommer sedan att koncentreras till baksidan för att förskolan skall kunna flytta tillbaka till sina lokaler innan vi fortsätter med entréplanet.

Västgötarör genom Stig Jälthammar har också påbörjat konvertering till vattenburen värme, för att vi skall kunna koppla in fjärrvärme på delar av huset redan denna vinter.

Emil Fransson 2012-11-07

A_linje_rod_lang_400.jpg

Bygget_4121.JPG

Bygget_4178.JPG

Bygget_4188.JPG

A_linje_rod_lang_400.jpg

Julrapport från ut- och ombyggnaden.

Starten av utbyggnaden har varit lite seg, men verkar nu rulla på enligt planerna. Plattan till utbyggnaden på baksidan är sedan en tid gjuten, och plattan till förskolans nya entré, samt del ett av ny utrymningstunnel till skyddsrummet är också klara. Efter helgerna kommer pelare till nästa våningsplan (på baksidan) att monteras, så att nästa bjälklag kan formas. Rördragning för vattenburen värme fortskrider enligt planerna och fjärrvärmen är framdragen.

Vårt eget arbete med att bygga om i förskolans lokaler och att bygga en ny groventré har kommit långt. Alla väggar är på plats, men det återstår fortfarande en hel del arbete innan allt är klart. Kom gärna och hjälp till så att vi blir klara i tid!

Emil Fransson 2012-12-29

A_linje_rod_lang_400.jpg

Förskolans nya toaletter

Förskolans nya toaletter.

Förskolans groventré invändigt

Förskolans groventré invändigt.

groventre-utv.JPG

Förskolans groventré utvändigt.

A_linje_rod_lang_400.jpg

Byggrapport februari 2013

Vår ut- och tillbyggnad har nu tagit ytterligare ett par steg. Väggarna till utbyggnaden i souterrängplanet är nästan färdigmurade, och bjälklaget skall formas under v 7. Formarna till kyrksalens platta är klara, så nu återstår värmeslingor, armering m m för att snart kunna gjuta. Dopgraven och orgelgropen är gjutna i den nya delen av kyrksalen.

Under mars och april kommer det att byggas om på första plan. Det innebär att vi måste samutnyttja lokaler under den perioden. Vi hoppas att detta kommer att fungera utan stora störningar.

I förskolans lokaler har vi byggt ny entré, flyttat innerväggar, lagt klinkergolv, flyttat avlopp och gjort en ny nödutgång. Nu återstår i stort sett målning och lite finsnickerier där, innan inredningen kan monteras. Vi behöver all hjälp vi kan få, så att förskolan kan flytta ner och renovering av första plan kan fortsätta.

Enligt den tidsplan vi har, kan vi öppna till Valborg (även om inte allt kommer att vara klart då).

Emil Fransson 2013-02-10

A_linje_rod_lang_400.jpg

Bygget-130121-007.JPG

Lastbil med betongpump på plats för gjutning.

Bygget_5579.JPG

Ställningar på plats för att resa väggarna till nya kyrksalen.

Bygget-8.jpeg

Golvet gjutet till nya kyrksalen.
På bilden syns också estraden och dopgraven.

Bygget-5.jpeg

Skaparrummet i källaren börjar ta form.

Bygget-1.jpeg

Golvet (bjälklaget) till personalrummet och kontoren är gjutet.

A_linje_rod_lang_400.jpg

Byggrapport mars 2013

Förskolan har nu flyttat tillbaks till souterrängplanet, men för tillfället samsas alla på en avdelning då den andra avdelningen fortfarande berörs av ombyggnaden. Tack alla som hjälpt till att bygga och flytta, så att detta blev möjligt!

Om- och tillbyggnad sker nu nästan överallt samtidigt, förutom caféet och den klara förskoleavdelningen. Fokus ligger på att få kylrum, omklädningsrum m m klart för att kunna öppna caféet i tid.

Utbyggnaden på baksidan har blivit ytterligare försenad, men nu pågår montage av takbalkar. I påskveckan planeras stålstommen till kyrksalen att börja monteras. I de centrala delarna ligger fokus på att bygga ett entresolplan för det nya fläktrummet.

Vi har fått en uppdaterad tidplan som säger att allt skall vara klart i månadsskiftet maj-juni, men det kräver ökade insatser från Asplunds för att detta skall vara möjligt.

Emil Fransson 2013-03-23

A_linje_rod_lang_400.jpg

Byggrapport april 2013

Om- och tillbyggnaden fortskrider, om än långsamt. Allt som påverkar caféet, dvs kylrum torrförråd omklädningsrum osv är nu klart så att vi kan öppna till Valborg.

Taket på tillbyggnaden på baksidan ser ut att vara på plats i slutet på denna vecka, och där efter byggs ytterväggarna.

Inomhus är stora delar av det nya fläktrummet klart, så att aggregatet kan lyftas på plats de närmsta veckorna. Detta är en viktig del för att kunna bli färdiga, då det sedan återstår mycket installationsarbete med ventilationstrummor.

Den nya trappan mellan våningsplanen kommer också att monteras inom närmsta veckan.

Det nya kyrktorget med fler toaletter och två ingångar börjar växa fram, så att man kan ana slutresultatet. Stommen till kyrksalen kommer att resas efter att fläktrummet är färdigbyggt.

Allt beräknas vara klart i slutet på juni, och vi hoppas att detta skall hålla då vi alla längtar efter att vår nya kyrka skall stå färdig.

Emil Fransson 2013-04-23

A_linje_rod_lang_400.jpg

Bygginfo juni 2013

Nu kan man verkligen se och förstå hur det färdiga resultatet kommer att bli i vår nya kyrka. Arbetet fortskrider på många ställen samtidigt, och vår förhoppning är att byggnationen skall vara slutförd till semestern.

Emil Fransson 2013-06-03

Bygget-IMG_6337.JPG

Nya kyrksalen sedd från berget

Bygget-IMG_6347.JPG

Tillbyggnaden sedd från parken

Bygget-photo.jpg

Kyrksalen växer fram, rakt fram burspråket och till vänster dopgraven

Bygget-photo-3.jpg

Delar av nya personalrummet

Bygget-photo-6.jpg

De nya expeditionerna börjar ta form

A_linje_rod_lang_400.jpg

Byggrapport i semestertider

Den senaste tiden har bygget flutit på bra och vi ser nu stora framsteg, vilket vi alla gläds åt. I källaren är om och tillbyggnaden klar från entreprenörernas sida, nu återstår bara ett rum som vi skall göra om själva i höst.

På entréplanet är toaletterna klara vilket är mycket bra för våra cafégäster m fl. Det nya köket, personalrummet och expeditionerna är också nära färdigt utseende, här saknas lite målning och lister.

I kyrksalen pågår montage av ventilation och belysning. Inom kort skall målningen återupptas här och parketten läggas. Dopgraven är klar invändigt och kommer att färdigställas utvändigt när parketten är på plats.

Utomhus är byggnationen klar sånär som på lite plåtarbete.

Under juli kommer markarbeten att utföras och byssjorna försvinna från trädgården.

Invigningen är planerad till 25/8 och det ser ut att bli klart tills dess, men det blir tufft.

Emil Fransson 2013-07-04

Bygget-P7040276.JPG

Kyrksalen

Bygget-P7040278.JPG

Dopgraven

Bygget-P7040281.JPG

Personal- och tonårsrummet

Bygget-P7040282.JPG

Kyrksalen utvändigt sedd från berget