Mössebergsgården


Meny

Församlingens historia

I bibeln läser vi om hur kvinnor och män blev berörda och gripna av det kristna budskapet. Samma sak hände också i vår stad. Vår församling har en lång historia som är grunden till vår nuvarande verksamhet.

Läs den intressanta resumén om församlingens historia och det arv som vi bygger vidare på och vill utveckla.

A_linje_rod_kort_200.jpg

Evangeliskt Lutherska Missionsföreningen i Falköping

Församlingen i Falköping bildades 21 augusti 1871 och har en drygt 140-årig historia. Namnet på församlingen var "Evangeliskt Lutherska Missionsföreningen i Falköping" och missionshuset låg på Södra Torggränd. Lokalen användes i 32 år, 1872-1904, och där hölls även Kyrkans konfirmandundervisning några år.

Svenska Missionsförbundet bildades 1878, och därmed blev man även i Falköping en självständig församling med ursprung i EFS och Svenska Kyrkan.

Missionshus_SMK-4.jpg

Det första missionshuset, Södra Torggränd, Falköping.
1872-1904

A_linje_rod_kort_200.jpg

Immanuelskyrkan

Efter att ha hyrt tillfällig lokal några år byggde Missionsföreningen en ny gudstjänstlokal som invigdes den 1 september 1907. Glädjen var stor då man fick flytta in i den nya lokalen som fick namnet Immanuelskyrkan.

Kyrkan låg i hörnet av Park- och Frejagatan och huset står fortfarande kvar, ombyggd till hyresfastighet.

När Haglund & Söner Handels- och Fabriksaktiebolag behövde större fabrikslokaler sålde församlingen kyrkan.

Immanuelskyrkan_SMK-5.jpg

Immanuelskyrkan, Parkgatan 25, Falköping.
1907 – 1917

A_linje_rod_kort_200.jpg

"Nya" Immanuelskyrkan

Invigningen av den nya Immanuelskyrkan skedde 6 januari 1917.

Tiderna och förhållandena förändrades fort. Det gick inte mer än något tiotal år förrän nya lokalbehov gjorde sig gällande. Barn- och ungdomsverksamheten utvecklades snabbt och krävde flera och mera ändamålsenliga lokaler. Kyrkan byggdes därför till 1941.

Kyrkan var i bruk i 47 år. Fastigheten är numera ombyggd till bostäder.

Immanuelskyrkan_SMK-7.jpg

"Nya" Immanuelskyrkan, Dotorpsgatan 16, Falköping.
1917 – 1964

A_linje_rod_kort_200.jpg

Mössebergs Missionshus/Falköpings Norra Missionskyrka

1883 bildades "Guds församling på Mösseberg" och man byggde ett missionshus vid Danska vägens norra del, mitt emot uppfarten till Svandammsvägen. Innan dess hade man samlats i hemmen.

1923 byggde församlingen Mössebergs Missionshus på Danska vägen 131. År 1932 ändrade församlingen namn till Mössebergs Missionsförsamling.

Senare ändrades namnet på kyrkan till Falköpings Norra Missionskyrka och församlingens namn ändrades till Falköpings Norra Missionsförsamling.

När missionskyrkan revs byggdes det ett hyreshus på samma tomt i början av 1970-talet. I hyreshusets källarplan inrättades lokaler för gudstjänster och ungdomsarbete. Lokalen kallades för Lyktan och var i bruk i ca 25 år.

Mossebergs-Missionshus.jpg

Mössebergs Missionshus, Danska vägen 131, Falköping.
1923 till slutet av 1960-talet

Musikforeningen-1942_SMK-20.jpg

Musikföreningen i Mössebergs Missionshus 1942

A_linje_rod_kort_200.jpg

Missionskyrkan

År 1963 enades de båda missionsförsamlingarna, Falköpings Missionsförsamling och Falköpings Norra Missionsförsamling, om att man skulle gå samman och uppföra en gemensam kyrka - Missionskyrkan.

Samma år förvärvade församlingarna "En tomt med centralt läge" på Grönelundsgatan 4 och detta år togs också det första spadtaget.

Tingshuset protesterade mot att det skulle uppföras en kyrka "för den skulle skymma Tingshusets arkitektoniska utseende". På grund av detta blev kyrkbygget försenat ett år men den 13 september 1964 invigdes kyrkan.

Idag är Missionskyrkan såld och där har inredds kontor och bostäder. Falköpings Missionsförsamling bygger nu en Missionskyrka på Mössebergsgården som kommer att invigas under 2013.

Missionskyrkan_SMK-11.jpg

Missionskyrkan, Grönelundsgatan 4, Falköping.
1964 – 2012

A_linje_rod_kort_200.jpg

Mössebergsgården

Ungdomarna i Mössebergs kristliga ungdomsförening ville ha en samlingspunkt på somrarna och 1913 utsåg man den tomt som nuvarande Mössebergsgården ligger på. 1921 inköptes en serveringspaviljong som låg inom kurorten på Mösseberg. Paviljongen flyttades till den inköpta tomten och man beslöt att kalla den för Sommarhemmet.

2011 beslöt församlingen sälja fastigheten på Grönelundsgatan och flytta all verksamhet till Mössebergsgården. Därmed har det gamla "Sommarhemmet" från 1920-talet blivit en plats och församlingens hem för alla årstider. Precis som man affischerade för länge sedan: ”En gård med offentliga möten, servering, program och aktiviteter av olika slag. Gården dit alla är välkomna."

Läs mer om Mössebergsgårdens historia >>

Mossebergsgarden_MBGFRAM.jpg

Mössebergsgården 1994 -

A_linje_rod_kort_200.jpg

Missionshus i Falköpings kommun

Vi ser dem överallt utmed landsvägarna, ibland övergivna och ruvande på en delvis glömd historia. Nämligen våra gamla missionshus, ett värdefullt kulturarv från folkrörelsernas Sverige. De skulle kunna berätta för oss hur våra föregångare i väckelserörelsen levde och arbetade, bad och firade gudstjänst.

Inom Falköpings kommun finns det spår av mer än 30 missionshus, av vilka ett av de allra äldsta i landet finns alldeles i vår närhet. Kapellet i Östra Tunhem, byggt 1876, kan fortfarande besökas tack vare hembygdsföreningens varsamma renovering.

Margareta Rosvall, februari 2013.

Källor: Åke Nilsson och Inger Ljungkvist samt en "Minnesskrift utgiven av Falköpings Missionsförsamling" med anledning av dess 75-årshögtid 1946. Dessutom skriften "Missionshus i Falköpings kommun" av Stig Florén.

A_linje_rod_kort_200.jpg

Missionshusinventering inom Svenska Missionskyrkan i Skaraborg

Vill du läsa mer om missionshusen och missionskyrkorna rekommenderar vi Länsstyrelsens missionshusinventering som gjorts av Stig Florén. Informationen om missionshusen i Falköpings kommun startar på sidan 73. Klicka här