Mössebergsgården


Meny

Mössebergsgården blir kyrka

Falköpings missionsförsamling, en församling med 275 medlemmar och ett växande arbete – inte minst bland barn och unga – har sålt sin kyrka för att satsa helhjärtat på en byggnad. Nu bedriver vi all vår verksamhet i vårt sommarhem - Mössebergsgården.

På platsen där Mössebergsgården står har församlingen bedrivit sommarhemsverksamhet sedan 1921 och gården har en stark ställning i Falköpingsbornas hjärtan. Vårt firande kring Valborg och Midsommar samlar folk från hela bygden och till våra tipspromenader kommer nära 10 000 besökare varje sommar. Vi vill vara kyrka på en plats med låga trösklar och höga tak, en plats där vi möter människor med det glada budskapet.

Den nuvarande Mössebergsgården stod klar 1994 och har fungerat väl som sommarhem, men när vi nu har flyttat upp all verksamhet så räcker den inte till. Vi har därför påbörjat en utbyggnad av gården för att möta de behov vi har.

Vi bygger en större kyrksal, med plats för kyrkorgel och dopgrav, vi bygger lokaler för barn- och ungdomsarbetet, vi förbättrar vårt café och vi ger vår förskola, med ett fyrtiotal barn, mer ändamålsenliga lokaler. Totalt gäller ut- och ombyggnaden ca 350 kvadratmeter.

Denna satsning är naturligtvis ett stort åtagande för vår församling, men vi är övertygade om att det är rätt väg att gå för oss. På Mössebergsgården har vi möjlighet att växa.