Mössebergsgården


Meny

Omsorgsgrupper

Församlingen är indelad i omsorgsgrupper, där människor i olika åldrar ges tillfälle att dela både arbetsgemenskap och samtal.

Omsorgsgrupperna ansvarar veckovis för det praktiska arbetet i våra lokaler, men fyller också en viktig funktion genom att just skapa tillfällen att mötas. Vi tror att den lilla gruppen är oerhört viktig och att omsorgsgrupperna kan fylla en del av det behovet av nära möten, samtal och bön.