Mössebergsgården


Meny

Församlingens uppgift

Enligt församlingens stadgar är vår uppgift att ”göra Kristi evangelium känt och trott”. Det innebär bland annat att undervisa om och sprida det glada budskapet om Guds kärlek till de människor som vi möter på Mössebergsgården och i vår vardag.

Har du förslag på hur vi kan utveckla vårt arbete är du välkommen att kontakta vår expedition eller ordförande.

Vare sig du är medlem i församlingen eller inte så är dina tankar värdefulla!