Mössebergsgården


Meny

Lediga tjänster

Vill du jobba med musik och ungdomar?

Mössebergsgården ligger naturskönt på Mössebergs sluttning i Falköping, och i den miljön finns och verkar vi, Equmeniakyrkan Falköping. Vi är en församling med drygt 250 medlemmar och en kyrka mitt bland människor, med låga trösklar och högt i tak. Utöver traditionell församlingsverksamhet driver vi förskolan Utsikten med utepedagogik och kristen profil och dessutom ett välbesökt café med stans bästa utsikt och längsta öppettider!

I dagsläget har vi en heltidsanställd församlingsföreståndare, en ungdomsledare, förskolepersonal och cafépersonal. När vår ungdomsledare nu går vidare till nya utmaningar vill vi ha DIG ombord!

Du får gärna vara utbildad inom musik eller kanske är du ungdomsledare eller utbildad pastor. Du har några års erfarenhet från församlingsarbete eller annat arbete bland barn och ungdomar. Vi går in i rekryteringsprocessen med ett öppet sinne och formar tjänsten tillsammans. Vi tänker oss heltid men är öppna för andra lösningar.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att utveckla församlingens musikliv bland barn och unga samt i gudstjänster och andra samlingar, att dessutom hänga med tonåringarna på fredagskvällarna och bland annat hjälpa dem att spela och sjunga på tonårssamlingar men också i gudstjänster.

Genom Equmenia Falköping arbetar vi med att ge scouter och tonåringar en trygg och meningsfull fritid. Men vi är inte nöjda! Vi vill växa som församling och i tro, vi vill att våra barn och unga ska finna vägen vidare från ungdomsarbetet i Equmenia till församlingen och vi tror att en väg är att utveckla vårt musikliv. Vi vill möta människor ”mitt i livet” och utveckla mötesformer för unga vuxna och barnfamiljer. Vi önskar din hjälp att utveckla ”bryggan” mellan Equmenia och församlingen för att våra barn och unga ska känna sig mer delaktiga i församlingen och församlingens verksamhet och du får en central uppgift i det arbetet.

På Mössebergsgården möter vi många falköpingsbor; föräldrar som hämtar sina barn på förskolan trängs med cafégäster, konferensdeltagare, deltagare i gemenskapsträffar och ungdomar i Equmenia. En del av ditt arbete blir att möta människor och knyta kontakter.
Välkommen att arbeta tillsammans med oss på Mössebergsgården!Frågor och ansökan: Skicka mail
v.ordf Staffan Nilsson

Caféet

Läs mer här

Förskolan Utsikten

Läs mer här