Mössebergsgården


Meny
Bläddra en månad bakåt September 2018 Bläddra en månad framåt
v. 35
2 10:00 Gudstjänst
Torbjörn Lantz, sång Petter Lantz, nattvard
Spara i din kalender
v. 36
5 on 18:00 Scout
Spara i din kalender
6 to 15:00 Gemenskapsträff
Ted Rosvall sjunger och berättar. Servering.
Spara i din kalender
7 fr 19:00 Tonår
Spara i din kalender
9 10:00 Gudstjänst
Lennart Peterson, sång Annika Wickman
Spara i din kalender
v. 37
11 ti 19:00 Bibelsamtal
Spara i din kalender
12 on 15:00 Onsdagsträffen
Kristina Lindström berättar och visar bilder
på temat ”Om kvinnor i Kongo”
Spara i din kalender
18:00 Scout
Spara i din kalender
14 fr 19:00 Tonår
Spara i din kalender
16 10:00 Gudstjänst
Per Dalström, Kören
Spara i din kalender
v. 38
18 ti 19:00 Bön och lovsång
Spara i din kalender
19 on 18:00 Scout
Spara i din kalender
20 to 09:30 Torsdagsträffen
Vad händer på Mössebergsgården?
Församlingens anställda berättar
Spara i din kalender
21 fr 19:00 Tonår
Spara i din kalender
23 10:00 Gudstjänst
Pilgrimstema. Per Dalström och Tonår
Spara i din kalender
14:00 Pilgrimsvandring
14:00-17:00
”Livets outgrundliga vägar”.
Samling Kungslena kyrka.
Anmälan se särskild notis
Spara i din kalender
v. 39
25 ti 19:00 Bibelsamtal
Spara i din kalender
26 on 15:00 Onsdagsträffen
Birgitta Eriksson ”De Bernadotteska drottningarna”
Spara i din kalender
18:00 Scout
Spara i din kalender
28 fr 18:00 Konstnatten
18:00-23:00
Spara i din kalender
19:00 Tonår
Spara i din kalender
29 14:00 Konstnatten
14:00-01:00
Spara i din kalender
30 10:00 Gudstjänst
Tomas Hagert, sång Emilia Yngve
Spara i din kalender
11:00 Konstnatten
11:00-14:00
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt September 2018 Bläddra en månad framåt