Mössebergsgården


Meny
Bläddra en månad bakåt December 2019 Bläddra en månad framåt
v. 48
1 10:00 Adventsgudstjänst
Predikan Per Dalström, sång Kören
Offergång
Spara i din kalender
v. 49
4 on 18:00 Scout
Spara i din kalender
5 to 15:00 Gemenskapsträff
Läs Programmet här
Spara i din kalender
6 fr 19:00 Tonår
Spara i din kalender
7 14:00 Equmenias Julmarknad
Spara i din kalender
8 10:00 Gudstjänst
Predikan Per Dalström, sång Monica Oskarsson, nattvard
Spara i din kalender
v. 50
11 on 18:00 Scout
Spara i din kalender
13 fr 19:00 Tonår
Spara i din kalender
15 16:00 Gudstjänst Observera tiden!
Per Dalström, Bitte Svensson, förskolan Utsikten
Spara i din kalender
v. 51
20 fr 19:00 Tonår
Spara i din kalender
22 10:00 Gudstjänst
Predikan Bernt Olof Jonasson, sång Jan-Erik Eklund.
Spara i din kalender
18:00 Sjung in julen
Petter och Torbjörn Lantz, Charlotte och Sören Eklund,
Kristina Lindström, insamling till arbetet i Kimpese
Spara i din kalender
v. 52
24 ti 23:00 Julgudstjänst
Under stjärnans ljus, betraktelse Per Dalström.
Tillsammans sjunger vi julsånger
Spara i din kalender
29 10:00 Gudstjänst
Torbjörn Lantz, sång Emilia Yngve
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt December 2019 Bläddra en månad framåt