Mössebergsgården
Mars 2023

v. 09
2 to 15:00 GEMENSAPSTRÄFF
Till sjöss med Evert Taube
Fika 40:-
3 fr 19:00 Värrldsböndagen
Ekumeniskt möte i St Olof
4 15:00 Församlingens årsmöte
5 10:00 Gudstjänst
Årshögtid
v. 10
12 10:00 Gudstjänst
Karin Sigfeldt
sång Britt-Marie Aronsson
v. 11
14 ti 13:30 Bibelstudier, bön & betraktelser
17:30 Stickcafé
18:30 Bibelstudier, bön & betraktelser
19 10:00 Gudstjänst
Scoutgudstjänst med scouter och ledare
v. 12
26 10:00 Gudstjänst
Karin Sigfeldt
sång Alice Bergstrand
v. 13
28 ti 13:30 Bibelstudier, bön & betraktelser
18:30 Bibelstudier, bön & betraktelser