Mössebergsgården
November 2022

v. 44
3 to 15:00 Gemenskapsträff
Till Peru med Britt-Louise & Gunnar Ekström.
Fika 40:-
5 10:00 Sånger om himlen
Torbjörn Lantz och Sam Forsberg.
Ljuständning
6 10:00 Gudstjänst
Torbjörn Lantz. sång Kören med Ted Rosvall.
v. 45
8 ti 19:00 Bibelsamtal
9 on 18:00 Scout
Potatistryck
11 fr 19:00 Tonår
13 10:00 Gudstjänst med nattvard
Vaksamhet och väntan
Karin Sigfeldt, sång och musik Emma & Jimmy Rosenberg.
11:00 Församingsmöte
v. 46
14 19:00 Körövning
Ted Rosvall
15 ti 17:30 Stickcafé
16 on 18:00 Scout
Hantverk
18 fr 19:00 Tonår
19 18:00 Kvällsöppet med Maria Ahlriksson
20 10:00 Gudstjänst med Förskolan Utsikten
Medverkande är barn och personal från Förskolan Utsikten.
v. 47
21 19:00 Körövning
Ted Rosvall
22 ti 19:00 Bibelsamtal
23 on 18:00 Scout
Inför julmarknad
25 fr 19:00 Tonår
27 10:00 Gudstjänst 1:a advent
Ett nådens år
Karin Sigfeldt, sång Kören med Ted Rosvall
v. 48
30 on 18:00 Scout
Inför julmarknad