Mössebergsgården
Oktober 2021

v. 39
1 fr 19:00 Tonår
3 10:00 Gudstjänst
Torbjörn Lantz
Församlingsmöte efter gudstjänsten
v. 40
6 on 18:00 Scout
7 to 15:00 Gemenskapsträff
8 fr 19:00 Tonår
10 10:00 Gudstjänst
Scoutinvigning
v. 41
13 on 18:00 Scout
15 fr 19:00 Tonår
16 18:00 Kvällsöppet
Torgny Wirén föreläser om ”Hopp”
Fika, samtal
17 10:00 Gudstjänst
Annika Carp
sång av barnen från förskolan Utsikten.
v. 42
20 on 18:00 Scout
22 fr 19:00 Tonår
24 17:00 Sånggudstjänst
Korsdraget
v. 43
27 on 18:00 Scout
29 fr 19:00 Tonår
31 10:00 Gudstjänst
Karin Sigfeldt
Sång: Lars-Åke Johnsson