Mössebergsgården
Oktober 2020

v. 40
2 fr 19:00 Tonår
4 10:00 Gudstjänst
Per Dalström
sång Lars-Åke Jåhnsson
Nattvard
v. 41
7 on 18:00 Scout
9 fr 19:00 Tonår
11 10:00 Gudstjänst
Scoutinvigning
v. 42
14 on 18:00 Scout
16 fr 19:00 Tonår
18 10:00 Gudstjänst
Per Dalström
sång Joakim Strandberg
v. 43
21 on 18:00 Scout
23 fr 19:00 Tonår
24 18:00 Cafékväll med läsarsångstema
25 10:00 Gudstjänst
Per Dalström
sång Annika Wickman
v. 44
28 on 18:00 Scout
30 fr 19:00 Tonår
31 10:00 Alla helgons dag
Minnesgudstjänst
Torbjörn Lantz predikar och sjunger