Mössebergsgården
April 2020

v. 14
1 on 18:00 Scout
2 to 15:00 Gemenskapsträff INSTÄLLD!
Evangelium enligt Astrid LIndgren
Ted Rosvall
4 14:00 Vårbasar INSTÄLLD!
5 10:00 Gudstjänst
Predikan Johanna Dalström, musik Emil Fransson
v. 15
6 19:00 Körövning
8 on 15:00 Onsdagsträffen INSTÄLLD!
Glimtar från Skandinaviska Turistkyrkan
Ewa Johansson
9 to 19:00 Skärtorsdagen
Getsemanestund INSTÄLLD!
Per Dalström, nattvard
10 fr 10:00 Långfredagen
Gudstjänst, Predikan Per Dalström, sång Annika Wickman
12 10:00 Påskdagen
Gudstjänst. Predikan Per Dalström. Kören
v. 16
14 ti 19:00 Bibelsamtal och bön INSTÄLLT!
15 on 18:00 Scout
17 fr 19:00 Tonår
18 18:00 Konsert
Konsert med Läkarmissionen INSTÄLLD!
Richard Niklasson och sånggruppen Vocalsis.
Se notis i programbladet
19 10:00 Gudstjänst
Predikan Per Dalström, musik Erik Hällgren m.fl..
v. 17
22 on 15:00 Onsdagsträffen INSTÄLLD!
Majblommor och dess historia
Birgitta Hallenrud
18:00 Scout
24 fr 19:00 Tonår
26 10:00 Gudstjänst
Predikan Per Dalström, sång Emma och Jimmy Rosenberg.
v. 18
28 ti 19:00 Bibelsamtal och bön INSTÄLLT!
29 on 18:00 Scout
30 to Valborgsmässofirande på Mössebergsgården INSTÄLLT!