Mössebergsgården
Februari 2020

v. 05
2 10:00 Gudstjänst
Predikan Per Dalström, kören, nattvard
v. 06
3 19:00 Körövning
4 ti 19:00 Bibelsamtal och bön
5 on 18:00 Scout
6 to 15:00 Gemenskapsträff
Läs Programmet här
7 fr 19:00 Tonår
9 10:00 Gudstjänst
Lennart Peterson, sång Madelen Andersson
v. 07
10 19:00 Körövning
12 on 15:00 Onsdagsträffen
Svenska visor
Torbjörn Lantz
16 10:00 Gudstjänst
Predikan Per Dalström, sång Lars-Åke Jåhnsson
v. 08
17 19:00 Körövning
18 ti 19:00 Bibelsamtal och bön
19 on 18:00 Scout
21 fr 19:00 Tonår
23 10:00 Gudstjänst
Predikan Per Dalström, sång Johanna Dalström
16:00 Equmenias årsmöte
v. 09
24 19:00 Körövning
26 on 15:00 Onsdagsträffen
Trädgårdsdesign
Kristina Lindström
18:00 Scout
28 fr 19:00 Tonår
29 09:00 Själavårdsdag
Anette Pehrsson, Per Dalström