Mössebergsgården
Januari 2020

v. 01
1 on 10:00 Ekumenisk gudstjänst OBS platsen!
Ekumenisk gudstjänst i Sankt Olofs kyrka.
5 10:00 Missionsgudstjänst
Gunnel Jönsson, Kristina Lindström, kören,
närradioutsändning
v. 02
7 ti 19:00 Bibelsamtal och bön
12 10:00 Gudstjänst
Carl-Erik Sahlberg
v. 03
13 19:00 Körövning
15 on 18:00 Scout
17 fr 19:00 Tonår
19 10:00 Gudstjänst
Predikan Per Dalström, sång Annika Wickman, nattvard
v. 04
20 19:00 Körövning
21 ti 19:00 Ekumeniska böneveckan
21/1 tis 09.30 Pilgrimsmässa med ekumenisk bön i S:t Olofs kyrka
19.00 Bön i Pingstkyrkan
22/1 ons 19.00 Mössebergsgården, ”Karismatik, splittrande eller förenande?”, Lars Gunther
23/1 tor 19.00 Warenbergskyrkan, ”Bönen”, Hans Wolfbrandt
22 on 18:00 Scout
19:00 Ekumenisk bönevecka
Karismatik, splittrande eller förenande? Lars Gunther
24 fr 19:00 Tonår
26 10:00 Gudstjänst
Predikan Per Dalström, Erik Hällgren med blåsare, församlingsinformation
v. 05
27 19:00 Körövning
29 on 18:00 Scout
31 fr 19:00 Tonår