Mössebergsgården
December 2019

v. 48
1 10:00 Adventsgudstjänst
Predikan Per Dalström, sång Kören
Offergång
v. 49
2 19:00 Körövning
4 on 18:00 Scout
5 to 15:00 Gemenskapsträff
Läs Programmet här
6 fr 19:00 Tonår
7 14:00 Equmenias Julmarknad
8 10:00 Gudstjänst
Predikan Per Dalström, sång Monica Oskarsson, nattvard
v. 50
9 19:00 Körövning
11 on 18:00 Scout
13 fr 19:00 Tonår
15 16:00 Gudstjänst Observera tiden!
Per Dalström, Bitte Svensson, förskolan Utsikten
v. 51
16 19:00 Körövning
20 fr 19:00 Tonår
22 10:00 Gudstjänst
Bernt Olof Jonasson, vi sjunger tillsammans
18:00 Sjung in julen
Petter och Torbjörn Lantz, Charlotte och Sören Eklund,
Kristina Lindström, insamling till arbetet i Kimpese
v. 52
24 ti 23:00 Julgudstjänst
Under stjärnans ljus, betraktelse Per Dalström
Tillsammans sjunger vi julsånger
29 10:00 Gudstjänst
Torbjörn Lantz, sång Emilia Yngve