Mössebergsgården
November 2019

v. 44
1 fr 18:00 Tacokväll
Se notis i programbladet
2 10:00 Gudstjänst
Sånger om himlen Torbjörn Lantz och Sam Forsberg, ljuständning
3 10:00 Gudstjänst
Predikan Per Dalström, sång Emma och Jimmy Rosenberg
Nattvard
v. 45
6 on 18:00 Scout
7 to 15:00 Gemenskapsträff
Läs Programmet här
8 fr 19:00 Tonår
10 10:00 Gudstjänst
Erik Hällgren, sång av kören
v. 46
12 ti 19:00 Bibelsamtal
13 on 18:00 Scout
15 fr 19:00 Tonår
17 10:00 Gudstjänst
Predikan Per Dalström
12:00 Församlingsmöte
v. 47
20 on 18:00 Scout
22 fr 19:00 Tonår
24 10:00 Gudstjänst
Predikan Rune Hjelm, sång Lars-Åke Jåhnsson
v. 48
26 ti 19:00 Bibelsamtal
27 on 18:00 Scout
29 fr 19:00 Tonår