Mössebergsgården


Meny

Välkomstgudstjänst för Kelly Reid

Kelly Reid

Kelly Reid, nyanställd diakon och ungdomsledare, i Equmeniakyrkan Falköping.

Ett orgelpreludium framfört av Jörgen Lönnmyr, inledde denna välkomstgudstjänst. Församlingens föreståndare Anders Sunnergren hälsade välkommen samt läste ett bibelord och ledde i bön.

Efter en gemensam psalmsång, följde en välkomst- och förbönsakt för en ny medarbetare i församlingen, Kelly Reid, diakon och ungdomsledare. Erik Hällgren församlingens ordförande ledde akten, tillsammans med Anders Sunnergren och Ingela Andersson som läste några bibelord samt deltog i förbönen för Kelly.

Anna Sunnergren höll i barnrutan, som fungerade som inledning till söndagsskolans program. David Nilsson piano, Erik Hällgren trombon och Harriet Nilsson framförde därefter ett sång- och musikstycke. Laila Rehnstedt läste en av dagens bibeltexter som var hämtat ifrån Gal.4:31 – 5:6 samt ledde i bön.

Bo Rehnstedt informerade om församlingens olika närradiosändningar, vilka når långt utanför Falköping och med många trogna lyssnare!

Anders Sunnergren utgick i sin predikan från Markus 2:23-28, och uppmanade oss att vara noga med vår frihet – ”friheten i Kristus”.

- Församlingen är kallad till frihet, och skapad till mångfald.

- Vi människor kan ibland tvivla över vår duglighet, men varje människa är unik och skapad till just den han/hon är!

- Sabbaten var och är fortfarande strängt reglerad för det judiska folket. I dagens samhälle går vi på högvarv hela tiden, och då även alla butiker håller öppet extra länge på kvällar och helger. Vi är ständigt på väg någonstans! Vi behöver tänka extra på vilodagen, så vi hinner stanna upp och reflektera över våra liv! När du står över allt annat, det är friheten i Kristus!

Kelly Reid höll en kort betraktelse, över sin första tid som anställd i församlingen.

Anders Sunnergren höll i det efterföljande nattvardsfirandet, då alla fick ta emot Jesu kropp och blod i form av bröd och vin. Tid avsattes för förbön eftertanke och ljuständning, innan alla fick ta emot Herrens välsignelse.

Ett välkomstsamkväm följde, då kyrkkaffe serverades i församlingsvåningen, där några tal hölls samt övriga programinslag.

Text: Ingela Andersson. Foto: Gunnar Lindgren

Senast uppdaterad 140911