Mössebergsgården


Meny

Torbjörn Lantz avtackad

Torbjörn Lantz

Torbjörn Lantz avskedspredikar

Gudstjänsten den 6 oktober hade temat Trons kraft. Mötesledaren Göran Bondesson inledde med textläsning från 1 Mos 15:5-6 och bön. Pernilla Widlund bjöd in barnen till söndagsskolan där de skulle få höra om hur Salomo blev kung. Kören sjöng under Harriet Nilssons ledning.

Torbjörn Lantz höll sin sista predikan som församlingsföreståndare i Falköpings missionsförsamling. Han predikade över ett avsnitt i Johannes 9. Torbjörn menade att tro ofta sätts i motsats till förnuft men att de båda behöver varandra. När de är i rätt relation till varandra kan Gud agera. Han tolkade dagens texter som vittnesbörd om att tron är en kraft som kan bryta gränsen mellan det som är möjligt och det som är omöjligt. Gudstjänsten avslutades med att kören sjöng ”Närmare Gud till dig” med Torbjörn Lantz som solist.

Efter gudstjänsten inbjöds till samkväm med avtackning av Torbjörn som nu går i pension. Det bjöds på fika med tårtbuffé och deltagarna fick veta mer om Torbjörn i form av en frågesport. Många talare, såväl från Missionsförsamlingen, som andra församlingar i Falköping fanns representerade. Alla tackade Torbjörn för hans pastorsgärning och önskade honom och hustrun Birgitta en fin tid framöver.

Text: Suzanne Bosma-Hällgren. Foto: Mikael Andersson

Bildcollage från samkvämet

Samkväm

Samkväm

Samkväm

Samkväm

Jörgen Lönnmyr

Jörgen Lönnmyr

Harald Lindström

Harald Lindström

Jan Gustafsson

Jan Gustafsson, Allianskyrkan

Torbjörn och Birgitta Lantz

Torbjörn och Birgitta Lantz

Senast uppdaterad 131021