Mössebergsgården


Meny

Tacksägelsegudstjänsten 13 oktober

Konfirmanderna med ledare

Konfirmanderna

Anders Sunnergren

Anders Sunnergren

Anders Sunnergren som är församlingens nye föreståndare, hälsade välkommen till dagens gudstjänst som hade temat ”lovsång”. Hösten gör sig påmind med alla vackra färger sade Anders, samtidigt som han liknade alla som satt i kyrksalen, vid en vacker höstbukett i många olika färger och nyanser!

En stund avsattes för stillhet och bön, då var och en fick möjlighet att lämna av sig allt som tynger och som kanske skymmer sikten på olika sätt. Till Gud får vi komma med allting, både små som stora saker. Han är vår förtrogne, som kommer med nåd och upprättelse!

Josefine Andersson som är ungdomsledare i församlingen, berättade vad konfirmanderna ägnat sig åt under helgens ”konfahajk” på Mössebergsgården, innan de sjöng ett par sånger.

Församlingen hade glädjen att få hälsa en ny medlem välkommen in i gemenskapen, innan Lars Gustavsson inbjöd alla barn att vara med på dagens söndagsskola, där ”bra vänskap” stod på programmet.

Anders Sunnergren utgick i sin predikan från Matt.15:29-31. Han konstaterade att det finns många saker att vara tacksam över. Men att bli uppmanad till tacksamhet, ger inte alls samma reaktion, som när tacksamheten föds inifrån.

- Det är oerhört viktigt att då och då lyfta ögonen, så att vi kan se och upptäcka, vad vi faktiskt har! Att vi i vardagen försöker utföra de små undren, som får föda fram ett tack!

- Oavsett hur vi är eller hur vi har det, så får vi alla vara en del i Guds stora familj! Det föds en lovsång i våra hjärtan, när vi får något till skänks, ett leende eller ett tack.

- Vi behöver ofta säga, tack Gud för allt! Viktigt att vi mitt i vardagens alla bestyr försöker stanna upp, och söka ro i vår själ.

- Den utgivande kärleken, den kräver inte något i gengäld som motprestation. Lovsången som då får möjlighet att växa fram, i det sanna mötet människor emellan!

Efter predikan följde nattvardsfirande, en måltid dit alla som vill är välkomna att ta emot gåvorna i form av bröd och vin, vilket symboliserar Jesu kropp och blod.

Bönen Vår Fader bads gemensamt, innan alla fick ta emot Herrens välsignelse. Gemenskapen fortsatte sedan runt kyrkkaffeborden.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johnny Daremark

Senast uppdaterad 131018