Mössebergsgården


Meny

Tacksägelsedagens gudstjänst 8_okt_2017

besöktes av Ingemar Hägerstam

Ingemar Hägerstam

Lovsången gick som en röd tråd igenom hela gudstjänsten, både i den gemensamma sången och i körsången, vilken leddes och ackompanjerades av Harriet Nilsson.
Torbjörn Lantz höll i nattvardsfirandet, Anders Norberg läste en bibeltext och Ingela Andersson var gudstjänstledare.
Ingemar Härgestam utgick i sin predikan ifrån Luk.19:28-40, där hela Lukasevangeliet berättar om Jesu innehållsrika liv, där han med andens kraft gick runt och hjälpte olika människor. Det finns inga gränser, för allt det goda som Jesus gjorde.
Vår värld är fattig på det som är gott och välsignat idag! Det är därför extra viktigt att sprida det glada budskapet vidare!
Att komma andra till hjälp, det är en viktig och värdefull mening med livet!
Alla fick till sist ta emot Herrens Välsignelse, innan kyrkkaffe och församlingsinformation vidtog inne i församlingsvåningen.

Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 171017