Mössebergsgården


Meny

Tacksägelsedagen 11 oktober

Tacksagelsedagen_151011_400.jpeg

Stilla musik ljöd ur högtalarna, medan gudstjänstdeltagarna kom in i kyrksalen. Framme på estraden var det vackert smyckat, under tema ”hösten”, med olika saker som skördats i naturen. Därefter tågade alla scouter och ledare in under pampig blåsmusik, med två fanbärare i spetsen.

Ingegerd Wyatt, en av församlingens medlemmar och Anders Sunnergren, församlingens föreståndare, fungerade tillsammans som mötesledare.

Sången bestod av både gemensam psalmsång, men även sång av scouter och deras ledare. David Nilsson spelade piano, Andreas Widlund gitarr och Johnny Daremark trumpet.

Det delades ut olika musikinstrument till dem som ville ha, för att användas till två gemensamma sånger. Det blev en hel orkester av detta!

Några ”spårarscouter” och ”upptäckarscouter” samt tre ledare, invigdes i respektive uppgift. Det var Erik Hällgren som höll i det.

Ingegerd och Anders läste några bibeltexter som lade grunden för dagens predikan, vilket utgjordes av ett dialogsamtal mellan dessa två. De samtalade om gemenskap, tacksamhet och förlåtelse samt varför man samlas till gudstjänst.

- Med ordet gemenskap, då alla i gruppen är lika viktiga. Ordet tacksamhet: att alla verkligen vet vad det är, att känna tacksamhet. Utan ordet förlåt, så skapas det lätt söndring och splittring.

De visade även olika exempel på ställen i bibeln, där dessa ord förekommer.

Tid avsattes för ljuständning, bön och eftertanke, då alla fick möjlighet att gå runt till några olika stationer om man ville.

Alla fick skriva ner tre saker var som man känner tacksamhet över, på en liten färgad papperslapp. Dessa lappar fick man sedan lägga i en stor korg vid en av stationerna.

Ett bildspel med musik rullade under tiden, vilket speglade hela gudstjänstens tacksägelse tema.

Alla fick till sist ta emot Herrens Välsignelse.

Vid utgången fick alla ta varsin liten lapp ur korgen, för att få ta del av, vad någon annan känner tacksamhet över.

Gemenskapen fortsatte efter gudstjänsten med kyrklunch, där många var med och bidrog med en del var, som sammantaget blev ett fantastiskt buffébord! Detta förfaringssätt kallas ”Bring and share”, och förekommer bl.a i England.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johan Andersson

Senast uppdaterad 151018