Mössebergsgården


Meny

Söndagsskola för alla

Söndagen den 4 oktober samlades vi till ”Söndagsskola för alla åldrar”, ett nytt spännande drag i vår kyrka!

Efter en gemensam samling i kyrksalen, delades alla församlade upp i mindre grupper, för att sitta och samtala om olika bibeltexter, där Änglarna var själva huvudtemat.

En samtalsledare ingick i varje grupp, som var satt att hålla ihop det hela. Varje grupp fick förse sig med kaffe och bulle, under tiden som samtalet pågick. Efter tre kvart så återsamlades alla i kyrkan, för att påbörja själva gudstjänsten.

Extra mycket folk hade samlats idag, tack vare en ungdomsgrupp från Kinna med sina ledare, som var på tillfälligt besök.

Anders Sunnergren var mötesledare, och han delade några tankar i en betraktelse.

- Att leva, är att dela sitt liv med varandra. Vi samlar erfarenheter under vårt liv, och våra liv går inte i repris. Änglarna kommer inte för att vi förtjänar dem, utan för att vi behöver dem.

Erik Hällgren och Gunn Thyberg Altner delgav sina erfarenheter på temat Änglar.

Därefter vidtog nattvardsfirande, då de som ville fick möjlighet att ta emot Jesu Kristi kropp och blod, genom brödet och vinet.

Till de gemensamma sångerna spelade Gunn Thyberg Altner på orgel, och Harriet Nilsson på piano.

Olika böner bads gemensamt, det gavs möjlighet att tända ljus i ljusbäraren innan alla till sist fick ta emot Herrens Välsignelse.

En innehållsrik och givande förmiddag. Ett liknande upplägg, kommer vi att få uppleva igen lite längre fram under hösten.

Text: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 151006