Mössebergsgården


Meny

Skapelsegudstjänst 23 juni

Caisa Sveningson och Gunn Altner

Caisa Sveningson och Gunn Altner

Temat för denna lite smått historiska gudstjänst var ”skapelsen”, vilken hölls i den ”halvklart” om-och tillbyggda kyrksalen på Mössebergsgården .Trots att många inredningsbitar i dagsläget saknades, så kändes det fint att få en känsla av hur den nya kyrksalen kommer att bli, när allt är färdigt.

Torbjörn Lantz som är församlingens föreståndare hälsade välkommen, han berättade att han ämnade använda sig av midsommardagens texter, som han förövrigt aldrig tidigare predikat över. Torbjörn läste därefter en av dagens texter, som var hämtade ifrån Job. 12: 7-13 samt ledde i bön.

Gudstjänsten varvades av gemensam psalmsång, solosång och duettsång framfört av Gunn Altner och Caisa Sveningson, under Anita Edenviks pianoackompanjemang.

Inger Ljungkvist läste en bibeltext, som var hämtad ifrån Apg. 17:22-31. Inger avslutade med att be en bön med ett speciellt tack till vår skapare, som klär av naturen det gamla och klär den i nytt varje år!

Den text som Torbjörn Lantz predikade över hämtades ifrån Matt. 6:25 – 30. Han startade med att ställa några frågor till församlingen: vad karakteriserar paradiset, den slutliga gemenskapen i Guds rike? Vad är det som gör tillvaron så bekymmersam, trots den fantastiska sommartid som vi lever i just nu?

Vi människor har så lätt för att bekymra oss, för olika saker. Vi har förmågan att reflektera över vår situation, och vi tänker ofta tillbaka på saker som har hänt, både med ånger och med glädje. Vi har även förmågan att bygga upp berg av oro, över saker som kan tänkas inträffa i framtiden!

Människan är ensam i skapelsen om att oroa sig för olika saker! Vi människor försöker hela tiden att jaga efter den optimala lyckan, medan växter och djur tar det hela med ro.

Vi behöver få ledning i, vad själva meningen med tillvaron är! Gud har skapat oss, för vi människor är en viktig del i själva skapelsen!

Vi måste våga vila, för i vilan finns Gud! Vi behöver söka kontakt med honom, som är Vägen- sanningen och livet! Vi är rotade i ett sammanhang, där vi tillhör en Gud, som bara vill oss väl! Vi behöver inte bekymra oss om morgondagen, för Gud ger oss kraften och möjligheten att fungera, även då vi själva inte räcker till!

Gud möter oss, precis som vi behöver bli mötta! Guds väsen är godhet – makt och kärlek!

Innan en avslutande sommarpsalm sjöngs, bad vi gemensamt bönen Fader Vår.
Alla fick ta emot Herrens Välsignelse, innan gemenskapen fortsatte runt kyrkkaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Mikael Andersson

Senast uppdaterad 130630