Mössebergsgården


Meny

Scoutgudstjänst 6 april

Scouterna_140406.JPG

Scouterna medverkade med sång och drama.

Scouterna och deras ledare tågade under sång in i kyrksalen, vilket blev inledningen på dagens gudstjänst. Tobias Wahlström som är församlingens ungdomspastor hälsade välkommen, genom att läsa ur en psaltarpsalm samt leda i bön.

Erik Hällgren, församlingens ordförande, informerade om saker som händer inom den närmsta framtiden.

Efter en gemensam psalmsång, hölls en parentation över församlingens äldsta medlem som nu fått lämna det här jordelivet, och flytta till sitt himmelska hem.

Några scouter läste därefter tre bibelverser, som sedan dramatiserades för att tydliggöra texten ännu mer. Tobias intervjuade sedan tre scouter om deras förhållande till bönen som hjälpmedel, och om deras tro. Dessa tre var Gustav Nilsson, Jonathan Bergstrand och Johanna Daremark.

Tobias Wahlström konstaterade att i denna nattvardsgudstjänst, så utgör just maten någon form av tema i både bibeltexter, drama m m.

- Maten är faktiskt lite av Guds grej! Oavsett vem/vilka vi är eller hur vi är, så är vi alla välkomna till Guds middagsbord! Det enda kravet är, att vi vill vara vän med Gud.

- Varför äter vi mat? För att överleva, för att få energi, för gemenskapen med andra människor och för att det är gott!

- I nattvardsmåltiden serveras vi mat för både kroppen och själen, samtidigt som vi erbjuds syndernas förlåtelse.

Efter bönen Vår Fader, så inbjöds alla till nattvardsgång där man fick ta emot Jesu kropp och blod i form av bröd och vin.

Det fanns möjlighet att tända ljus i ljusbäraren och vara stilla i bön, innan alla fick ta emot Herrens välsignelse.

Gemenskapen fortsatte runt kaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Mikael Andersson

Senast uppdaterad 140408