Mössebergsgården


Meny

Sånggudstjänst 28 februari

Sångarbröderna från Stöpen

Sångarbröderna från Stöpen

Sångarbröderna från Stöpen under Kennert Orlenius engagerade ledning, gästade Equmeniakyrkan på söndagskvällen. Kyrksalen var ganska välfylld, med förväntansfulla lyssnare.

De tjugotalet sångarna och musikanterna förmedlade sin tro på Jesus Kristus, genom sången, musiken och i det talade ordet.

Den glädje och tillförsikt som vi får ha i vår Gud! Jesu död på korset – uppståndelsen och livet, det är den kristna trons djupaste grundvalar!

Ett varierat sång- och musikprogram framfördes, där alla emellanåt också fick vara med och sjunga.

I en avslutande appell av Lasse Berggren, talade han om ljuset och om lampor. Hur viktigt det är att vi människor skall fortsätta lysa som ljus i världen, att våra lampor hela tiden underhålls, så att de får förbli brinnande!

Innan sista sången framfördes, så bad alla välsignelsen tillsammans.

Text: Ingela Andersson. Foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 160303