Mössebergsgården


Meny

Sånggudstjänst 19 juli

Trihlos Sara Engernäs Nyberg och Helena Gatås.

Gruppen Trihlos som består av Sara Engernäs Nyberg och Helena Gatås från Lagmansholm och Siene i Vårgårda kommun framförde en musikupplevelse. Temat för kvällen var ”Möjligheter” och de hoppades att lyssnaren skulle lockas att se nya möjligheter i livet och tillsammans med Gud.

Ingela Andersson hälsade välkommen genom att läsa och prata lite om ordet möjligheter samt leda i bön.

Alla fick vara med och sjunga i sången ”Guds kärlek är som stranden och som gräset”. Sara och Helena startade sitt sång- och musikprogram genom att till alla sånger och musikstycken, ha ett rullande bildspel som man så behagligt fick vila ögonen på, och som så fint åskådliggjorde sången och musiken som förmedlades.

De musikinstrument som användes till sångprogrammet var piano, orgel, olika storlekar på flöjter, gitarr, dragspel samt xylofon. En rad olika sånger sjöngs, samt lite trivsamt passande prat emellan!

Samlingen avslutades med att alla gemensamt bad bönen ”Gud som haver” tillsammans.

Text: Ingela Andersson. Foto: Privat

Senast uppdaterad 140723