Mössebergsgården


Meny

Sånggudstjänst 15 juni

Sångarbröderna från Stöpen

sangarbroderna3.jpg

Sångarbröderna från Stöpen

Församlingens föreståndare hälsade välkommen till denna samling, där Sångarbröderna från Stöpen medverkade med sång och musik.

Gruppen leddes av Kennert Orlenius som bestod av ett tiotal sångare, pianist, två saxofonister, trummis, dragspelare samt basist.

Den första sången var O store Gud, vilken är skriven av Carl Boberg, och därefter följde Det stod en blomma, skriven av Teofil Engström. Mellan de olika sånginslagen, var det några personer bland sångarna som pratade lite.

En gemensam psalm sjöngs, och under tiden insamlades en frivillig gåva till församlingens verksamhet uppe på Mössebergsgården.

Ett mycket vackert inslag var en instrumental inledning till sången Stad i ljus, med piano och saxofon. Därefter följde solosång av Per-Olof Thyberg i samma sång.

Kennert Orlenius höll sedan en liten minipredikan, där han pratade om olika livsvärden!

- Det är viktigt att kroppen ses som ett andligt tempel och inte som ett mål i sig utan som ett medel! Det högsta är att få tjäna Gud! Ett liv tillsammans med Jesus, är ett gratis erbjudande till oss alla. Musiken har vi fått som en gåva, för att vi skall få en inblick i vad som finns utanför vår i övrigt materiella värld.

- I bibeln förekommer det mycket sång och musik, där det bl a står om vägledning genom psalmer, hymner och andlig sång. David spelade harpa för kungen, som en ton ifrån himlen, vilket gjorde kungen lugn och harmonisk.

Anders Sunnergren tackade Sångarbröderna för deras sång- och musikmedverkan samt ledde i bön. Sedan följde ytterligare ett par sånger. Efter samlingen kunde man fortsätta gemenskapen runt kaffeborden ute i cafeét.

Text: Ingela Andersson. Foto: Mikael Andersson

Senast uppdaterad 140619