Mössebergsgården


Meny

Region Väst

Nu är vi en del av Region Väst!

Den 19 januari hölls Bildarmöte för Region Väst i Betlehemskyrkan i Göteborg. Vi var omkring 250 representanter för församlingar inom Gemensam framtid och föreningar inom Equmenia från Västergötland, Halland, Bohuslän och Dalsland som samlades och fick vara med om detta historiska ögonblick. Nu är Regionen bildad, men det mesta arbetet med att formera arbetet på regionnivå återstår.

Förtroenderåd
Uppdraget att leda arbetet med att utveckla regionarbetet ligger hos en s.k. processledare. Processledaren för Region Väst är Ola Bojestig, som ju samtidigt är distriktsföreståndare för vårt gamla Västra Götalands distrikt. Som hjälp och stöd för processledaren utsågs ett förtroenderåd bestående av representanter för församlingarna i regionen. Varje församling kan utse en representant och Falköpings missionsförsamling finns representerad genom undertecknad. Exakt hur förtroenderådet ska kunna jobba med över hundra representanter är inte helt klarlagt, men i inledningsskedet blir vår roll mest att informera församlingarna och vara bollplank för processledaren.

Regional kyrkoledare
När det gäller frågan om vem som ska bli Regional kyrkoledare (motsvarande det vi hittills kallat distriktsföreståndare) så ser läget ut som följer: Under hösten fanns möjlighet att nominera personer till posterna som regionala kyrkoledare och nu när nomineringsperioden har gått ut bereds ärendet centralt, men med hjälp av sex referensförsamlingar per region.

Kyrkokonferensen i Karlstad under Kristi himmelsfärdshelgen kommer att utse regionala kyrkoledare och i god tid innan detta kommer de föreslagna namnen att offentliggöras så vi församlingar har möjlighet att fatta ett så välgrundat beslut som möjligt. När den Regionala kyrkoledaren är vald kommer denna att ta över Processledarens roll som drivande av arbetet i Regionen.

Och framtiden?
Till hösten kommer arbetsuppgifter från distrikten att föras över till Region Väst och arbetet med att avveckla t ex. SMK i Västra Götaland sätter igång på allvar. Exakt hur detta kommer att påverka oss vet vi ännu inte, men som Region har vi friheten att organisera oss på det sätt vi anser vara bäst, där är vi alltså inte styrda från kyrkokansliet i Alvik utanför Stockholm. Det vi säkert vet är att frågan om hur vi ska agera med våra distriktsgårdar inte kommer upp på bordet förrän under 2014.

Men Equmenia då?
Equmenia har ju bestämt sig för att organisera arbetet lite annorlunda än Gemensam framtid. För att vara berättigade till Landstingsbidrag så krävs det av en ideell förening att den har en självständig organisation på regionnivå, och bland annat på grund av detta så har man bestämt att Equmenia Väst ska vara en egen juridisk person, med en vald styrelse. Ordförande för Equmenias regionstyrelse blev Johan Wikström från Tibro.

Men vad ska vi heta?
På Gemensam Framtids ”centrala” bildarmöte i Stockholm 2011 beslöts ju efter en lång debatt att just Gemensam framtid skulle vara samfundets arbetsnamn fram till senast 2014 då ett förslag på ett permanent namn skulle presenteras. Kyrkostyrelsen har som ambition att snabba på processen och presentera ett förslag på namn till kyrkokonferensen i år. Ni som läser Sändaren har väl hängt med i alla turer och frågan är väl om det ska bli Förbundskyrkan, Nya Missionskyrkan, Koinonia, Samfundskyrkan eller kanske ett helt nytt namnförslag som läggs fram på Kyrkokonferensen i maj.

Erik Hällgren, ordförande

Senast uppdaterad 130126