Mössebergsgården


Meny

Pilgrimsgudstjänst

Pilgrim_Kors_0486.jpg

Anders Sunnergren inledde gudstjänsten genom att läsa den 123 psaltarpsalmen samt leda i bön.

Gudstjänsten i kyrksalen innehöll alla delar som en vanlig gudstjänst brukar innehålla, men i något förkortad form, eftersom en pilgrimsvandring på Mösseberg skulle påbörjas efter gudstjänstens slut.

En pilgrimsvandring är som en inre resa, mot ett yttre mål. Man vandrar för att finna ro i sin själ. En pilgrimsvandring går stundtals under tystnad, för att man skall få kontakt med sig själv och med Gud.

Tolv personer med varsin ryggsäck med lite matsäck i, påbörjade vandringen från Mössebergsgården med slutdestination vid Östra Tunhems Kyrka. Anders Sunnergren med vandringsstaven i handen, var den som ledde denna vandring.
Under vandringens gång fick deltagarna möjlighet att enskilt fundera över olika saker, samt att delge varandra sina tankar och funderingar.

Helena Jälthammar som arbetar som turistguide fanns med i gruppen, och delgav en hel del geologiska och kulturhistoriska saker under vandringens gång.

En matpaus infann sig efter halva vägen ungefär, sedan vidtog den sista etappen av vandringen, som sedan avslutades med en andakt i Östra Tunhem, i ett gammalt vapenhus, vilket gjorts om till ett kapell.

Alla kände sig nöjda och tacksamma, för denna vandring, som man fått genomföra tillsammans med varandra och med Gud. I en alldeles fantastisk natur, på vårt vackra Mösseberg.

Text: Ingela Andersson

Pilgrim_0484.jpg

Pilgrim_Anders_0495_v2.jpg

Pilgrim_0493_v2.jpg

Senast uppdaterad 150923