Mössebergsgården


Meny

Palmsöndagen 29 mars

Madelen Andersson

Madelen Andersson sjöng till eget pianoackompanjemang

Anders Sunnergren inledde genom att läsa en bibeltext samt leda i bön.

David Nilsson spelade piano till de gemensamma sångerna, Madelen Andersson sjöng ett antal sånger till eget pianoackompanjemang, Kerstin Midnäs läste några dikter samt en av dagens bibeltexter. Påsken talar om både mörker och ljus, och där Jesus gick en mycket obekväm väg för din och min skull!

För barnrutan ansvarade Harrieth Nilsson och Karin Gunnarsson.

I sin predikan utgick Anders Sunnergren ifrån Joh.12:1-16, en text som handlar om då Jesus besökte Marta, Maria och Lasaros.

- Lasaros som varit död, men som Jesus uppväckt ifrån de döda. Maria passade upp Jesus under hans besök, vilket var ett sätt för henne att hylla Jesus, för allt han gjort mot Lasaros, hennes egen bror.

- Jesus visade alltid sin mänskliga sida, genom att visa hela sitt känsloregister. Att kunna gråta, att vara glad, men även stundtals att visa upprördhet.

- Den stilla veckan för Jesus, den var fylld av kamp och oro.

Efter predikan så följde nattvardsfirande, bön och ytterligare sång innan alla fick ta emot Herrens Välsignelse.

Gemenskapen fortsatte runt kaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johnny Daremark

Senast uppdaterad 150401