Mössebergsgården


Meny

Nytt från Equmeniakyrkan

”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.”

Equmeniakyrkans vision, som du kan läsa här ovan tycker jag blir bättre och bättre för varje gång jag läser den. Equmeniakyrkan som samfund och vi i Falköpings missionsförsamling lever ju med utmaningen att försöka vara just en sådan kyrka: en kyrka för alla, för alla tillfällen, en kyrka där mötet med Jesus står i fokus, och en kyrka som förvandlar – mig, dig och världen.

Den 26:e oktober deltog jag i det regionala rådslaget för region Väst av Equmeniakyrkan. Mötet hölls i Alingsås och det var första gången det s.k. förtroenderådet samlades sedan bildarmötet i våras. Tomas Hammar installerades formellt som regional kyrkoledare och vi fick påbörja diskussionen om hur vi vill att vår region ska organiseras. Vår tidigare distriktsorganisation inom Missionskyrkan styrdes ju av en distriktsstyrelse, men nu är tanken att ett förtroenderåd med en representant från varje församling i regionen ska fungera som den regionala kyrkoledarens bollplank i arbetet. Det blir drygt 160 personer som ska samlas och jag tror att det säger sig självt att det måste till någon slags organisation för att få det att fungera. En tanke man har är att dela in regionen i mindre s. k. närområden där det är lättare att samla förtroenderådsrepresentanter och andra intresserade till att diskutera de frågor som berör oss.

På regionkontoret som håller på att byggas upp på Överås i Göteborg arbetar förutom Tomas Hammar också Urban Erestam som församlingsutvecklare samt Mikael Nilsson och Anja Wändal som föreningsutvecklare inom Equmenia, vår ungdomsorganisation. Dessa personer är våra resurser som vi ska se till att använda när vi behöver dem.

Lördagen den 12 april inbjuder vi alla missionsförsamlingar till det sista ordinarie distriktsmötet för Västra Götalands distrikt på Mössebergsgården. En fråga som kommer att stå i fokus då är vad som kommer att hända med våra tre distriktsgårdar: Sjöviksgården, Bobergsgården och Åsengården. Det tror jag blir en spännande och viktig diskussion.

Erik Hällgren

Senast uppdaterad 131209