Mössebergsgården


Meny

Nattvardsgudstjänsten 8 dec

Nattvardsbord-131208.jpg

Temat för dagens gudstjänst var ”Guds rike är nära”, vilket genomsyrade allting.

Den gemensamma psalmsången innehöll flera av adventstidens underbara sånger.

I sin predikan utgick Anders Sunnergren ifrån Mark.1:14-15, som handlar om att Guds rike är nära …! En uppmaning till oss, att vi inte skall bry oss om det oväsentliga och värdsliga, eftersom Jesus skall komma tillbaka.

- Gudsriket är som en tillrättad vacker skapelse, som finns i oss! Det finns inga gränser för gudsriket! En förnöjsamhet får råda, då Gudsriket får slå rot i oss. Gudsrikets upprätthållare är Herren Jesus Kristus.

- ”När fred och rättvisa omfamnar varandra”! En som alltid höll fast i rättvisan, det var Nelson Mandela! Ondskan har länge härskat i vår värld, vilket måste övermannas av det goda.

- Viktigt att se Gudsriket, för det räcks oss på många olika sätt. Det kan t.ex röra sig om flyktingen som kommer, vilket kan vara i egenskap av Herren själv.

Predikan avslutades med bön. Sedan följde nattvardsfirandet, då alla fick ta emot bröd och vin, vilket symboliserar Kristi kropp och blod. Tid avsattes för bön, eftertanke och ljuständning innan alla fick ta emot Herrens välsignelse.

Text och bild: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 131211