Mössebergsgården


Meny

Nattvardsgudstjänsten 7 dec

Emma och Alice Bergstrand

Under temat ”Guds rike är nära” inledde Anders Sunnergren denna andra advent med ett hälsningsord, innan Kelly Reid tände de två adventsljusen. Gunn Altner spelade orgel till psalmsångerna, medan systrarna Emma och Alice Bergstrand stod för övrig sång och musik.

Harriet Nilsson höll i en barnruta, som var själva inledningen till dagens söndagsskola. Lars-Åke Johnson läste en av dagens bibeltexter, samt ledde i bön.

I sin predikan sade Anders Sunnergren att Guds rike är här redan nu, det finns inom oss.

- Jesus sade, jag är! Han är i nuet, och hela tiden. Vi skall försöka leva i Guds Nu, oavsett hur vår värld ter sig. Våra sinnen fördunklas, då avundsjukan och girigheten tar överhanden. När vi är tyngda av bördor och sjukdomar, då får vi komma med allt till Jesus, och överlämna det helt i hans händer! Riket är, där fred och rättvisa omfamnar varandra!

Herrens heliga måltid serverades i form av bröd och vin, vilket symboliserar Jesu kropp och blod. Tid avsattes för bön, eftertanke och ljuständning.

Innan Emma och Alice avslutade med ytterligare sång och musik, fick alla ta emot Herrens välsignelse.

Gemenskapen fortsatte runt kaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johan Andersson

Senast uppdaterad 141211