Mössebergsgården


Meny

Missionsgudstjänsten 5 jan 2014

Sofia-Johansson-140105_0011.JPG

Sofia Johansson berättade om sina upplevelser då hon arbetade på SIRA-skolan i Betlehem och i Jeriko.

Gosta-Stenstrom-140105_0015.JPG

Gösta Stenström

Koren-140105_0008.JPG

Kören

Församlingens föreståndare Anders Sunnergren var mötesledare, och Karl Widlund läste en bibeltext. Samlingen varvades med körsång och gemensam psalmsång.

Sofia Johansson med rötterna i Falköping och numera Jönköpingsbo, berättade om sin praktikperiod i Palestina och Israel, där hon under ett halvår vistades för drygt ett år sedan. Hon arbetade på SIRA-skolorna i både Betlehem och i Jeriko. Dessa skolor utgör specialskolor för elever med inlärningssvårigheter. Skolorna är öppna för barn från både kristna och muslimska hem, ifrån alla samhällsgrupper. Utgångspunkten är den kristna grundtanken, om allas lika värde! Ett arbete som även bidrar till fred och samförstånd, i ett område där det ständigt pågår konflikter.

Dessa konflikter beror på att olika folkslag alltid styrt i dessa områden, att landet delades 1947 i två delar, vilket då utmynnade i Israel och Palestina. Från 1949 har det pågått stridigheter mellan dessa båda, där Israel mer och mer har tagit över från Palestina och Gazaremsan vid kusten.

Olika religioner skall också komma överens, plus att både Israel och Palestina ser Jerusalem som just sin huvudstad. Denna konflikt är inte mellan folken, utan det beror snarare på vad styrande ledare har lärt sitt folk att tycka!

Sofia avslutade sitt anförande med en stor önskan om att alla dessa människor skall få leva i fred och samförstånd!

Samlingen innehöll även en offergång under musik, då man fick möjlighet att lämna en gåva till Equmeniakyrkans missions- och biståndsarbete 2014.

Efter ytterligare körsång, fick vi som avslutning ta emot Herrens välsignelse.

Missionsfesten fortsatte sedan med kaffeservering, frågestund utifrån föredraget om Palestina, information om församlingens missionsprojekt i Kimpese samt lotteriförsäljning med lottdragning. Anders Sunnergren avslutade samlingen med bön. Församlingens Missionskommitté tillsammans med en omsorgsgrupp, hade samordnat allt detta så fint!

Text: Ingela Andersson

Cafeet-140105_0016.JPG

Senast uppdaterad 140108