Mössebergsgården


Meny

Missionsgudstjänst 7 januari 2018

Missionsarbete och Kongo i fokus

Missionsgudstjänst 7 januari 2018

En Gudstjänst med Missionsarbete och Kongo i fokus, där en grupp från Asklanda-Ornunga berättade om sina besök i Kinkenge, där Equmeniakyrkan har en vänförsamling. Gruppen utgjordes av Febe Karlsson, Lotta och Ida Langdell samt Martin Esbjörnsson.
Kristina Lindström ledde gudstjänsten, Anders Norberg läste en bibeltext, Församlingens Kör sjöng till Harriet Nilssons ledning och pianoackompanjemang. En insamling genomfördes, vilket inbringade en god slant till Missionsarbetet i Kongo.
Gemenskapen fortsatte runt kaffeborden ute i cafét, där möjlighet fanns att ställa frågor samt få ytterligare information om Missionsarbetet i Kongo.

Senast uppdaterad 180116