Mössebergsgården


Meny

Kvällsandakt 24 september 2017

Stilla Taizémusik ljöd ur högtalaren

Kvallsandakt-24-sept-2017.png

när man äntrade kyrksalen i söndags kväll.
Erik Hällgren hälsade välkommen med att önska oss alla fred och välgång. Han inbjöd samtidigt till att tillsammans dela Herrens heliga nattvard.
Madelen Andersson och Caroline Larsson sjöng ett antal lovsånger.
Erik utgick i sin apell från Luk.10:1-9, där han stannade vid orden Frid och Snart. Jesus sände ut sina lärjungar, för att bereda väg för honom. Vi är också kallade att lysa frid där vi går, samt att gå före och bereda väg. Vårt budskap till människor som vi möter, det är att han kommer snart!
Under nattvardsfirandet fanns det möjlighet att tända ljus och att skriva ner sitt böneämne. En möjlighet att få ana djupen av Jesu kärlek!
Alla fick till sist ta emot Herrens Välsignelse.

Foto och text: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 170926