Mössebergsgården


Meny

Konfirmationsgudstjänsten 18 maj

Konfirmander, Equmeniakyrkan Falköping 2014

På bilden syns årets konfirmander, tillsammans med ledare och "kompisledare".

Årets konfirmander tågade in i kyrksalen, för att framföra ett drama som heter ”Kyrie Eleison” vilket betyder ”Herre förbarma dig”.

Församlingens föreståndare, Anders Sunnergren hälsade välkommen, läste ett bibelord samt ledde i bön.

En gemensam sommarpsalm sjöngs, innan en av konfirmanderna, Maja Samuelsson berättade hur mycket det här ”Konfaåret” har betytt för henne!

Josefine Andersson som har varit ungdomsledarpraktikant i församlingen under året, läste upp alla konfirmandernas namn, så att de i ordning kunde ställa upp sig framme på estraden. De sjöng en lovsång, innan ytterligare en psalmsång till Jörgen Lönnmyrs orgelackompanjemang följde och dagens kollekt insamlades.

Tobias Wahlström som är ungdomspastor i församlingen, ställde i inledningen av sin predikan frågorna: Hur ser du på det här med tro? Hur ser jag på min tro? Tror du på Gud?

- Många människor tror betydligt mer, än vad de själva vågar tro att de gör! Han utgick ifrån Romarbrevet 8:24 – 25, där det i texten inte står tro, utan istället hopp!

- En del människor tvingas samlas i smyg, för att de inte vågar skylta med sin tro! När man tror på Gud får man ta emot hopp, och vi får vara de som sprider hopp! Kyrkans uppgift är att aldrig låta hoppet slockna! Att tro innebär att analysera – beskriva – överväga och dra slutsatser. Hoppet innebär passion – förvandling och att bli smittad av Jesu kärlek.

- Hur påverkar hoppet oss människor? Vårt hopp är hoppet för världen! Kärnan i vår tro, det är att Jesus dog för att riva alla murar som skiljer. När vi tar emot hoppet från Gud, så kan det leta sig in i varje hjärtas mörkaste vrå!

- Gud värderar oss människor så oerhört högt, vi har ett konstant värde i hans ögon, helt utan inflation! Vi är skapade till Guds avbild, och han älskar alla människor precis som vi är!

I konfirmationsakten som sedan följde, lästes ifrån psalm 23, ett tal hölls till ungdomarna, innan en förbönsakt vidtog då ett flertal personer lade händerna på och bad för konfirmanderna.

Alla inbjöds sedan till Herrens heliga nattvard, där man får ta emot Jesu kropp och blod i form av bröd och vin. Före den avslutande psalmsången, fick alla ta emot Herrens välsignelse.

Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden, inne i caféet eller ute i vårsolen.

Text: Ingela Andersson. Foto: Mikael Andersson

Senast uppdaterad 140520