Mössebergsgården


Meny
Bläddra en månad bakåt December 2017 Bläddra en månad framåt
v. 48
3 10:00 Adventsgudstjänst
Torbjörn Lantz, sång kören, offergång, församlingsinfo
Spara i din kalender
v. 49
5 ti 18:00 Församlingsmöte 5/12 kl 18.00
Ärende: Pastorsrekrytering.
Spara i din kalender
6 on 19:00 Advenskonsert, Falbygdens manskör
Spara i din kalender
7 to 15:00 Gemenskapsträff
Luciafirande med estetiska programmet från Ållebergsgymnasiet
Spara i din kalender
9 14:00 Equmenias julmarknad
Spara i din kalender
10 10:00 Gudstjänst
nattvard, Arne Elvingsson, sång Annika Wickman
Spara i din kalender
v. 50
14 to 09:30 Torsdagsträffen för alla
”Sång & tradition i Advent”, Torbjörn Lantz
Träffen präglas av den stundande julen.
Spara i din kalender
17 10:00 Gudstjänst
Erik Hällgren, sång Emilia Yngve och Lars-Åke Jåhnsson
Spara i din kalender
v. 51
21 to 19:00 ”Sjung in julen”
Torbjörn & Petter Lantz, Charlotte & Sören Eklund, Kristina Lindström
Spara i din kalender
24 23:00 Julnattsgudstjänst
Lennart Peterson, sång av Kören leds av Harriet och piano David Nilsson
Spara i din kalender
v. 52
31 10:00 Gudstjänst
predikan & sång Torbjörn Lantz
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt December 2017 Bläddra en månad framåt