Mössebergsgården


Meny

Julnattsgudstjänst 2017

En gudstjänst med tema: ”Den Heliga natten”

Julnattsgudstjänst 2017

Fokus på det lilla barnet, som ger världen hopp!
Lennart Peterson var mötesledare samt höll i en betraktelse.
Församlingens kör sjöng ett antal sånger under Harriet Nilssons ledning och till David Nilssons pianoackompanjemang och MariAnne Gustavsson läste en bibeltext.
Lennart utgick i sin betraktelse ifrån Julevangeliet: Luk.2, vilket är en stor berättelse om när Gud kom till oss, som ett litet barn. Vår uppgift är nu, att fortsätta återge den här berättelsen!
Alla fick till sist ta emot Välsignelsen.

Senast uppdaterad 180107