Mössebergsgården


Meny

Installationsgudstjänst 1 september

Anders-Sunnergren-0018_400.JPG

Anders Sunnergren, församlingens nye föreståndare

Under härlig orgelmusik, tågade de som på olika sätt skulle medverka in i kyrksalen. Denna gudstjänst hade en alldeles speciell prägel, med tanke på att en ny församlingsföreståndare skulle installeras.

Temat för denna söndag var ”Enheten i Kristus”, och gudstjänsten innehöll som vanligt mycket sång och musik, i form av gemensam sång, körsång samt blåsmusik.

Församlingens nye föreståndare som heter Anders Sunnergren installerades av Tomas Hammar, vilken arbetar som regional kyrkoledare inom Equmeniakyrkan. Hammar talade om att som pastor och föreståndare få vara en förgrundsgestalt, som visar generositet, kärlek och omtanke om andra människor. En föreståndare som får ledas av Guds kärlek! Han fortsatte sitt installationstal med att säga: ”Man skall bygga en kyrka”, men inte i yttre mening, utan istället i form av förtroenden, i relationer och genom olika mötesplatser. Att bygga människor, som är fyllda av kärlek till varandra! En pastor skall vara en förebild, förmedla förkunnelse och förbön samt inge mod och hopp!

Tre stycken församlingsmedlemmar läste var sitt bibelord, innan välsignelseakten med handpåläggning vidtog.

Gudstjänsten innehöll också en barnruta, som Tobias Wahlström - församlingens ungdomspastor höll i.

Så var det dags för den nyinstallerade pastorn att inta predikstolen, för att förmedla Guds ord. Han började med att prata om förväntningar, som både vi som församling har på honom, och som han har inför sin nya församlingstjänst.

- Alla kristna bildar tillsammans Guds kyrka på jorden, som får vara en kyrka för hela livet. Där mötet med Jesus Kristus, förändrar livet för oss! Vi behöver stanna upp, och finnas till för varandra i ännu större utsträckning idag.

Efter predikan följde nattvardsfirande, då alla fick ta emot Jesu Kristi kropp och blod i form av bröd och vin.

Tid avsattes för ljuständning, bön och förbön, innan alla fick ta emot Herrens välsignelse.

Efter gudstjänsten inbjöds alla till ett samkväm vid dukade bord, för att välkomna och ytterligare lära känna pastorsfamiljen Sunnergren.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johan Andersson

Senast uppdaterad 130903