Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten på Pingstdagen 2017

Det levande vattnet

Monika_Johansson och Madelene_Andersson

Bernt-Olof Jonasson välkomnade, genom att uppmana till att ta emot mer av Guds Helige Ande, i en tid då ondskan håller på att ta över.
Annika Wickman spelade piano till de gemensamma sångerna. Monika Johansson var dagens solist, ackompanjerad av Madelene Andersson. Ingela Andersson läste en av dagens bibeltexter.

Bernt-Olof utgick i sin predikan ifrån Joh.7:37-39, ett ord som är positivt och fullt av glädje och liv! Vatten är en viktig förutsättning för allt liv, och i bibeln talas det om det levande vattnet, i form av Guds Ande. Anden ger kraft till olika uppgifter, som Gud har tänkt ut för oss. Guds Ande gör att vi kan få bära frukt! De andliga frukterna är bla: kärlek, glädje, frid, tålamod, ödmjukhet, vänlighet och självbehärskning.
För att kunna få mer av den Helige Ande, så måste vi skapa förutsättningar för det. Det gör vi genom tron, bibelläsningen, lydnaden för Guds vilja och genom bön.
Alla som ville, fick sedan möjlighet att ta emot Herrens heliga nattvard.
Till sist fick alla ta emot Herrens Välsignelse.

Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 170606