Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 8 september

Torbjörn Lantz

Torbjörn Lantz

Torbjörn Lantz hälsade välkommen, genom att läsa en bibeltext samt leda i bön. Temat för denna söndag var ”Ett är nödvändigt”, vilket genomsyrade både sång-och bibeltexter.

Petter Lantz var dagens solist, och Anders Norberg inbjöd i barnrutan till säsongsstart för söndagsskolan.

Arne Elvingsson läste en av dagens bibeltexter, vilken var hämtad ifrån Apg. 4: 32-35.

Församlingens nye föreståndare och pastor Anders Sunnergren, berättade om olika saker som händer framöver.

I sin predikan utgick Torbjörn Lantz ifrån Matt.11:28-30, han ställde samtidigt frågan: Vad är nödvändigt? Vi behöver många gånger lite hjälp på traven, för att kunna svara på vad som är viktigt och nödvändigt. Det är tyvärr många gånger de materiella tingen som tar kommandot över oss, istället för att inse att livet är så mycket mer än det materiella. Jesus vill ge oss vila för våra själar, i dagens stressade materialistiska samhälle. I relationen med honom, som har alla möjligheter att ge oss ro. ”Kom till mig”, säger Jesus.

- Man skapar sig en Gudsbild, genom att söka Gud på olika ställen:
- Om jag blir tillräckligt rik …
- Om jag blir tillräckligt vacker …

- Svaren finns inte i dessa saker! Gud finns till för oss alla, i livets alla situationer. ”Kärleken tar gestalt”. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor … Gud lovar inte guld och gröna skogar, men däremot har vi blivit lovade hjälp att komma igenom, även de svåra situationerna som vi kan hamna i.

- Jesus pratar om ett ”ok”, som är en sinnrik konstruktion, för att klara av att bära bördan lite lättare.

- Vilka resurser det finns i oss människor, att kunna klara av betydligt mer än vi tror! Det finns en kraft och en möjlighet att klara sig. Gud ger oss redskapen, för att leva våra liv.

- Livet kan så snabbt ändra karaktär, vilket gör att vi kan drabbas av olika bördor, vilka kan vara olika lätta och svåra att bära. Ett skonsamt ”ok”, är det samma som en börda som är relativt lätt att bära.

- Kom till mig säger Jesus, för här finns svaren och vilan! Ett evangelium för alla! Vilan i Gud, är en Guds gåva till dig och mig idag!

Vi bad gemensamt bönen Vår fader, innan vi till sist fick ta emot Herrens Välsignelse.

Gemenskapen fortsatte vid kyrkkaffet i caféet, alternativt ute i det strålande solskenet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johan Andersson

Senast uppdaterad 130912